instagram
logo

Reklamné plochy alebo navigačné tabule? Jedine VEGO MARKETING.

Spolupracujte s tými najlepšími.

slovensko

Naše služby zabezpečujeme rýchlo, flexibilne, kvalitne a samozrejme podľa vašich požiadaviek po celom Slovensku.

500+
Informačno-navigačných
tabúľ ročne
slovensko
Služby na celom
Slovensku
plochy
Rôzne reklamné
plochy

Množstvo úspešných príbehov

brezno

Mesto Brezno spolupracuje so spoločnosťou VEGO MARKETING s.r.o. už od roku 2009, čím získalo pravidelný príjem plynúci z ceny nájmu tabúľ na stĺpoch verejného osvetlenia. Ako významné plus bolo odstránenie 70 ks nelegálnych tabúľ.

Ing. Tomáš Gaboň
riaditeľ technických služieb mesta Brezno
brezno

Vďaka spoločnosti TSM ako správca majetku mesta získava do svojho rozpočtu nemalé finančné prostriedky (trojnásobok pôvodného nájmu).

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta Rimavská Sobota
brezno

Firma VEGO MARKETING s.r.o. vybudovala ucelený a prehľadný navigačný systém podnikateľov, ktorý vhodne zapadá do nášho mesta.

Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta Zlaté Moravce
Všetky referencie

Spolupracujeme s mestami

Banská Bystrica Banská Bystrica
Levice Levice
Púchov Púchov
Zlaté Moravce Zlaté Moravce
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
Brezno Brezno

Zviditeľnite sa

Sme mladý, kreatívny a vytrvalý tím, ktorý pomáha malým aj veľkým mestám.

Kontaktujte nás